Jak a co kontrolovat

Pomůcka, která dobře kopíruje okolí stomie, dobře těsní a sedí na okolí stomie, hraje klíčovou roli v prevenci podtékání a kožních problémů v oblasti stomie. K udržení zdravé kůže také napomáhá správná každodenní péče o stomii. Dodržováním našeho Návodu – aplikace, odstranění a kontrola, budete mít jistotu větší spolehlivosti a těsnění vaší pomůcky.
Stomické pomůcky nejlépe chrání kůži v okolí stomie tehdy, když je jejich aplikace provedena správně.

Rychlou kontrolou stavu kůže a lepicího materiálu zjistíte, zda aplikaci děláte správně. Nejdříve však musíte vědět, na jaké příznaky si dávat pozor.

Zkontrolujte kůži a lepicí materiál

Je důležité zkontrolovat, zda nedošlo k erozi lepicího materiálu (rozleptání) nebo kontaktu výměšků s kůží (stolicí nebo močí – v závislosti na typu stomie). Pomocí zrcadla, zkontrolujte, zda není kůže v okolí stomie zarudlá nebo poškozená. Znaky podráždění kůže mohou zrcadlit erodované části lepicího materiálu. Erodování a zmenšením lepícího materiálu se může kůže vystavit působení výměšků.

Pokud zjistíte poškození kůže nebo erozi lepicího materiálu, může to znamenat, že pomůcka nebyla správně aplikována, nebo že je třeba pomůcku měnit častěji. Také zvažte, zda používáte stomické pomůcku vhodnou pro váš tělesný profil. Pokud si nejste jisti, proveďte kontrolu tělesného profilu.

Náš tip

Chcete-li předcházet podtékání, snažte se vyjmout otvor co nejpřesněji odpovídající velikosti stomie. Případné netěsnosti mezi stomií a stomické pomůckou eliminujte použitím těsnicího stomické kroužku Brava nebo pasty Brava.

Brava Seal tesníci kroužek

Těsnící vyrovnávací kroužek Brava® Seal vytváří těsnení mezi stomií a podložkou a slouží k ochraně před podtékáním a k ochraně kůže. Těsnící kroužek lze také jednoduše tvarovat, aplikovat a odstraňovat.

Videonávody pro podpůrné prostředky​

Přehrát video
Brava® Seal - těsnící kroužek

Jak vypadá zdravá kůže?

Zdravá kůže v okolí stomie vypadá stejně jako kůže jinde na břiše.

Věděli jste, že …

Podráždění kůže se často zaměňuje za alergii, ke které však přichází velmi zřídka.

Pokud se u vás projeví alergická reakce na materiál pomůcky, celá oblast, která byla v kontaktu s lepícím materiálem bude podrážděná a bude mít jinou barvu než normální kůže. Může se projevit jako pichlavá bolest, svědění nebo pálení.

Prevence a léčba podráždění kůže

Podráždění kůže je běžným problémem stomiky.
Pokud zaznamenáte jakékoli změny vzhledu a barvy kůže kolem stomie ve srovnání s kůží jinde na břiše, pravděpodobně se jedná o podráždění.

Příklady mírného podráždění kůže

Níže si můžete prohlédnout ilustrace čtyř variant mírného podráždění kůže. Mírné podráždění kůže většinou vyřešíte samy, dodržováním správné techniky výměny pomůcky a používáním správné pomůcky pro váš tělesný profil. Vyzkoušejte kontrolu tělesného profilu.

Pokud trpíte mírným podrážděním kůže, zvažte použití podpůrných prostředků Brava, vhodných pro váš typ kůže. S výběrem vhodných prostředků vám pomůže Průvodce řešení problémů.

Příklady vážného podráždění kůže

Níže si můžete prohlédnout ilustrace čtyř variant vážného podráždění kůže. Typickými příznaky jsou namodralé / fialové stopy na kůži, přítomnost mokvání, krvácení, pálení nebo píchání v okolí stomie. Pokud pozorujete tyto příznaky, doporučujeme vyhledat pomoc lékaře. Do toho času můžete využít našeho průvodce řešení problémů.

Tip

Pravidelné focení stomie vám může pomoci zjistit, zda se podráždění léčí nebo ne. Fotografie můžete také použít při konzultaci se stomické sestrou.

Pamatujte! Pokud se stav vaší kůže nezlepší během 7 až 14 dní, vyhledej pomoc lékaře.

Před použitím jakéhokoli podpůrného prostředku si vždy prostudujte „Návod k použití“ dodávaný spolu s pomůckou.

Důležité!

V případě akutních potíží vždy kontaktujte stomickou sestru.

Přihlaste se do programu Coloplast Care už dnes!

Zapojit se do programu je jednoduché

Volejte 800 100 416 nebo pište na info@coloplast.cz.Našich služeb  už využilo více než 20 tisíc uživatelů, zkuste to i Vy!